Project omschrijving

Object
Nieuwe Binnenweg 194 te Rotterdam.

Object/situatie
Deze grote en brede winkelruimte is gelegen aan de Nieuwe Binnenweg tussen de ‘s Gravendijkwal en de Claes de Vrieselaan. In de nabijheid treft men o.a. de Coffee Company, Praxis City, Eko Plaza, Sranang, Urban Espresso Bar, Hensepeter, HFC en Banketbakkerij/Chocolaterie J. Van Dijk aan.
Elders o.a. Albert Heijn, Lidl, Dirk van den Broek, Tanger, Kruidvat, Etos, Hartman Binnenhuisadviseurs, Metz Woninginrichting, Verweyden, Schorem en Koekela. Eveneens is er een verscheidenheid aan horecagelegenheden gevestigd in de omgeving, zoals o.a. Rotown, Spaghetteria, Westerpaviljoen en Ari, alsmede de Café’s Steijn, Rijke & De Wit en Bakeliet.

Oppervlakte
Ca. 403 m² b.v.o. begane grond winkelruimte.

Front
Circa 17 meter.

Huurtermijn
5 jaar plus aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

Huurprijs
€ 81.000,00 per jaar, te vermeerderen met de BTW.

BIZ bijdrage
Huurder is jaarlijks een bijdrage van € 220,00, te vermeerderen met de BTW, verschuldigd.

Opleveringsdatum
In overleg.

Huurbetaling
Per maand, vooruit.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie/waarborgsom conform ROZ-Model 2018 ter grootte van minimaal een bruto betalingsverplichting van drie maanden te vermeerderen met btw, e.e.a. ter goedkeuring van verhuurder (afhankelijk van naar huurder verricht kredietwaardigheidsonderzoek).

Indexering
De huurprijs zal jaarlijks worden herzien, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
De huurprijs zal worden belast met omzetbelasting. Uitgangspunt is, dat de huurder het gehuurde gedurende de gehele periode voor 90% of meer
gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties.

Model huurovereenkomst
Standaard ROZ-Model winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW zoals vastgesteld d.d. 17 september 2012, de daartoe
behorende algemene bepalingen alsmede aangevuld met bepalingen van verhuurder.

Bestemming
Bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW + nadere omschrijving van het concept.

Winkeliersvereniging
Huurder zal lid worden van de winkeliersvereniging Nieuwe Binnenweg.

Staat van oplevering
Het gehuurde wordt door en/of vanwege verhuurder uitsluitend als casco verhuurd en in de alsdan bevindende staat aan huurder opgeleverd. Voor de in het gehuurde aanwezige voorzieningen – welke niet tot het casco/gehuurde behoren – heeft verhuurder derhalve geen onderhouds-, vervangings- en/of
reparatieplicht en deze worden gedurende de huurperiode(n) in huidige staat om niet aan huurder ter beschikking gesteld.

Overige voorwaarden
Nader overeen te komen.

Voorbehoud
Goedkeuring eigenaar.