Project omschrijving

Object

Maastricht – Muntstraat 3. Het betreft een monumentaal pand.

Oppervlakte

Begane grond           circa 269 m² vvo (circa 303 m² bvo).

Eerste verdieping     circa   64 m² vvo ( circa 78 m² bvo).

Front

Circa 5,6 meter.

Huurtermijn

10 jaar plus n x 5 verlengingsjaren.

Huurprijs

N.o.t.k.

Opleveringsdatum

In overleg.

Huuringangsdatum

Datum oplevering.

Huurbetaling

Per kwartaal, vooruit.

Zekerheidsstelling

Bankgarantie (ROZ-Model 2018) ter grootte van minimaal een bruto betalingsverplichting van drie maanden te vermeerderen met btw, e.e.a. ter goedkeuring van verhuurder.          

Indexering    

De huurprijs zal jaarlijks worden herzien, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting

De huurprijs zal worden belast met omzetbelasting. Uitgangspunt is, dat de huurder het gehuurde gedurende de gehele periode voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties.

Model huurovereenkomst

Standaard huurovereenkomst verhuurder, gebaseerd op het ROZ-Model winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW zoals vastgesteld d.d. 17 september 2012 inclusief de daartoe behorende algemene bepalingen en duurzaamheidsafspraken. 

Staat van oplevering

Nader overeen te komen. Het gehuurde wordt als casco gehuurd.

Bestemming

Winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.

Overige voorwaarden

Nader overeen te komen.

Voorbehouden

Goedkeuring verhuurder.