De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Bettings Vastgoed B.V. besteedt de uiterste zorg aan de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie op deze website. Desondanks kan Bettings Vastgoed B.V. niet garanderen dat deze informatie op elk moment geheel correct, volledig en actueel is. Als gebruiker moet u zich ervan bewust zijn dat informatie kan veranderen zonder dat u hiervan vooraf op de hoogte wordt gebracht.

Bettings Vastgoed B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door het gebruik maken van, het vertrouwen op of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website opgenomen informatie, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Bettings Vastgoed B.V.

Copyright
Bettings Vastgoed B.V. behoudt alle rechten – waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien – met betrekking tot de teksten, foto’s en logo’s op deze website. Met uitzondering van het downloaden en printen van deze informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Bettings Vastgoed B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die samen met de pagina’s van deze website worden meegestuurd en die door uw browser op de harde schijf van uw pc worden opgeslagen. Vrijwel elke website gebruikt cookies, bijvoorbeeld om instellingen te onthouden en voor sommige specifieke functionaliteiten, zoals Google Analytics.

Bettings Vastgoed B.V. maakt op haar website slechts gebruik van zogenaamde functionele cookies, die benodigd zijn voor het correct functioneren van deze website. Voor functionele cookies is conform de Telecommunicatiewet geen toestemming van de gebruiker van deze website vereist.